Przygotowanie do Badania

Centralne Laboratorium Analityczne – Zabrze , Gliwice

PRZYGOTOWANIE DO BADANIA KRWI
krew pobiera się w godzinach porannych (od 7.00 do 10.00)
Pacjent powinien być na czczo, najlepiej po 12 godzinach od ostatniego posiłku (zaleca się, by w dniu poprzedzającym badanie Pacjent przyjął ostatni (lekki) posiłek najpóźniej o godz. 18.00)
Pacjent powinien być wypoczęty, po przespanej nocy (wysiłek fizyczny może powodować znaczny wzrost poziomu niektórych parametrów)
przed badaniem Pacjent powinien normalnie się odżywiać (unikać głodówek i przejadania się)
w miarę możliwości Pacjent powinien odstawić leki i witaminy (po wcze­śniejszej konsultacji z lekarzem)
przed badaniem nie należy spożywać alkoholu oraz nie zaleca się palenia papierosów
PRZYGOTOWANIE DO BADANIA MOCZU

zaleca się, aby przed badaniem moczu Pacjent stosował się do ogó­lnych zaleceń takich samych jak w przypadku badania krwi
oddaje się mocz poranny, uzyskany po przerwie nocnej
w ilości około 50ml (od 30 do 100 ml)
uzyskany po uprzednim dokładnym umyciu krocza
pochodzący ze „środkowego strumienia” – pierwszą, niewielką ilość moczu zawierającą bakterie i nabłonki z cewki moczowej należy oddać do toalety, kolejną do pojemnika dostarczony do laboratorium w odpowiednim jednorazowym pojemniku (jałowy) najlepiej do 2 godzin od momentu pobrania (nie należy dotykać wewnętrznych ścian pojemnika) przed badaniem nie należy spożywać alkoholu oraz nie zaleca się palenia papierosów

 

Uwaga!

kobiety nie powinny oddawać moczu do badania na 3 dni przed i 3 dni po miesiączce, by uniknąć fałszywie dodatniego wyniku poprzez dostanie się krwi menstruacyjnej do próbki moczu
do pobierania moczu u noworodków i niemowląt stosuje się woreczki z hipoalergiczną taśmą klejącą. Krocze dziecka należy obmyć wodą i mydłem, a następnie umieścić woreczek wokół narządu moczowego, dociskając taśmę klejącą do krocza. Zawartość pojemnika sprawdzać, co 10-15 minut

PRZYGOTOWANIE DO BADANIA KAŁU
materiał pobiera się specjalną szpatułką dołączoną do pojemnika jednorazowego użytku, zakupionego w aptece
próbkę kału pobraną z kilku miejsc wypróżnienia, wielkości ziarnka grochu należy umieścić w opisanym imieniem i nazwiskiem pojemniku i zanieść do laboratorium Jub punktu pobrań najlepiej do 3 godzin od momentu pobrania
niektóre badania np. badanie kału w kierunku pasożytów należy wyko­nać trzykrotnie w odstępach 2-3 dniowych
w większości przypadków badań kału nie ma konieczności stosowania ograniczeń dietetycznych
PRZYGOTOWANIE DO BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH

MATERIAŁ POBIERANY PRZEZ PACJENTA

Mocz – posiew + posiew w kierunku grzybów

przygotowanie – tak samo jak do badania ogólnego moczu z zastosowaniem pojemnika jałowego

Kał – wszystkie posiewy + testy z kału

przygotowanie – tak samo jak w przypadku innych badań analitycz­nych z kału z zastosowaniem pojemnika jałowego

Plwocina – posiew

należy pobrać na czczo, bez palenia papierosów, po higienie jamy ustnej oraz ewentualnie usunięciu protezy zębowej, pobierać do jałowego pojemnika

Wydzielina z piersi – posiew, pokarm kobiecy – posiew

przed pobraniem umyć i zdezynfekować skórę piersi, brodawek sutko­wych oraz ręce
pobierać z każdej piersi osobno, do jałowych pojemników lub na wymazówkę

Wymaz w kierunku GBS

wymaz należy pobrać z przedsionka pochwy, następnie z odbytu – dopuszcza się zastosowanie jednej wymazówki do pobrania wymazu – wymaz pobiera lekarz lub położna

Wymaz z odbytu

wymaz należy pobrać pokonując zwieracz odbytu – na prawidłowo pobranym wymazie powinien znajdować się widoczny siad kału

 

Uwaga!
Materiał do badań mikrobiologicznych należy pobrać przed planowaną antybiotykotrapią lub minimum 5 – 7 dni po jej zakończeniu. W razie konieczności pobrania materiału podczas stosowania antybiotyku, należy zrobić to bezpośrednio
przed zażyciem kolejnej dawki leku.

 

MATERIAŁ POBIERANY W LABORATORIUM
Wymazy z: gardła, migdałków, jamy ustnej, języka, dziąseł, zębodołu

należy przyjść do Laboratorium / punktu pobrań na czczo, bez higieny jamy ustnej, palenia papierosów i żucia gumy

Wymazy z: nosa, przedsionka nosa, ucha zewnętrznego, worka spojówkowego

nie stosować miejscowo kropli ani maści – minimum 24 godz. przed pobraniem materiału

Wymazy ze zmian skórnych, ran powierzchownych, zeskrobiny skórne, paznokcie, włosy (posiewy bakteriologiczne i mykologiczne)

nie stosować miejscowo żadnych maści, kremów, szamponów, itp. – minimum 24 godz. przed pobraniem, a w przypadku badań mykologicznych – minimum 7 dni

Krew (posiewy w kierunku bakterii tlenowych, beztlenowych i grzybów)

pacjent nie musi być na czczo
krew najlepiej pobrać: u pacjentów gorączkujących >38°C – tuż przed spodziewanym szczytem gorączki lub u pacjentów z utrzymującą się obniżoną temperaturą ciała <36°C
należy pobrać co najmniej 2 próbki krwi z niezależnych wkłuć (dwa badania) w celu zwiększenia czułości i specyficzności badania
posiew krwi u pacjentów z normalną temperaturą ciała lub bez objawów klinicznych jest badaniem bezcelowym!