O Nas

Centralne Laboratorium Analityczne – Zabrze

O Nas:

Centralne Laboratorium Analityczne jako Niepubliczny Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej powstało w sierpniu 2000 roku. Wcześniej działało w strukturach ZOZ w Zabrzu.
Po przekształceniach i reorganizacji powstał:

Niepubliczny Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej
Centralne Laboratorium Analityczne
Dr n. med. Grażyna Kasprzyk

NZDL Centralne Laboratorium Analityczne wpisane jest w rejestrze Wojewody Śląskiego, zarejestrowane w Krajowej Ewidencji Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych prowadzonym przez Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych. Obecnie zatrudniamy kadrę fachową odpowiednio przygotowaną i wyszkoloną, w tym doktorów nauk medycznych i specjalistów w zakresie analityki klinicznej. Cały personel jest nieustannie szkolony i rozwija swoje zdolności i wiedzę, a długoletni staż w zawodzie gwarantuje ich fachowość i perfekcyjność w wykonywanej pracy. Pracownicy mają do dyspozycji nowoczesną aparaturę podłączoną do zaawansowanego programu obsługi laboratorium, pracującego w sieci wewnętrznej. System ten wykorzystuje kody paskowe, a automatyczny czytnik skierowań, przekazuje dane zamieszczone na nich do poszczególnych aparatów na pracowniach. Aparaty po przeprowadzeniu analiz w materiale badanym, przesyłają wyniki na serwer, gdzie są sprawdzane i zatwierdzane do wydruku przez nasz personel, a następnie drukowane, walidowane przez diagnostów i rozsyłane do kontrahentów oraz wydawane dla pacjentów indywidualnych. Pracujemy w oparciu o system jakości nad którym nadzór pełni Kierownik laboratorium oraz Pełnomocnik ds. jakości. Laboratorium stawia na jakość usług i dlatego wdrożył system zarządzania jakością ISO 9001 oraz uczestniczy w różnych programach kontroli jakości organizowanych między innymi przez:

Centralny Ośrodek Jakości Badań w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi
Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie
Regionalnne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach
EUROIMMUN – Niemcy

W kontrolach tych Laboratorium uzyskuje oceny bardzo dobre, co przekłada się bezpośrednio na jakość wyników badań pacjentów.
Z naszych usług korzystają pacjenci indywidualni jak również kierowani z poradni i gabinetów lekarskich.