W coraz większej liczbie firm uwzględnia się ergonomię, która skupia się na efektywności, zdrowiu i bezpieczeństwie pracowników. Działania robocze oraz środowiska pracy są analizowane i dostosowywane zgodnie z zasadami ergonomii, co ma na celu redukcję ryzyka zdrowotnego oraz podniesienie produktywności.

W niniejszym artykule zaprezentowano kompleksowe spojrzenie na ergonomię w środowisku przemysłowym, wyjaśniono teoretyczne podstawy oraz omówiono jej praktyczne zastosowania. Czytelnik pozna, czym jest ergonomiczne projektowanie stanowiska pracy oraz jak stworzyć ergonomiczne warunki pracy dla swoich pracowników.

Co to jest ergonomia?

Ergonomia, pochodząca od greckich słów „ergon” (praca) i „nomos” (prawo), to nauka zajmująca się badaniem pracy ludzkiej. Jej głównym celem jest projektowanie miejsc pracy w sposób, który umożliwia ludziom efektywne, wydajne i satysfakcjonujące wykonywanie swoich zadań. Efektywność oznacza, że wynik pracy spełnia oczekiwania, wydajność wskazuje na zakończenie zadania przy użyciu dostępnych zasobów, a satysfakcja odnosi się do zdrowych i bezpiecznych warunków pracy, które również mogą być źródłem przyjemności.

Podobnie jak w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomia kładzie nacisk na zapobieganie szkodom wynikającym z ciężkiej, nieprawidłowej lub nadmiernie stresującej pracy. Dąży do optymalnego dostosowania warunków pracy do potrzeb ludzi i koncentruje się na projektowaniu pracy zorientowanym na człowieka.

W skrócie, ergonomia wspiera pracowników w efektywnym wykonywaniu ich zadań roboczych.

Zasady ergonomii odgrywają również kluczową rolę w projektowaniu maszyn i interfejsów człowiek-maszyna, co dotyczy interakcji między technologią a użytkownikami.

Ergonomia fizyczna – środowisko i działania

Ergonomia fizyczna, często postrzegana jako główny aspekt ergonomii, skupia się na projektowaniu sprzętu i środowiska pracy.

W jej zakres obejmują takie elementy jak:

 • Wysokości robocze,
 • Zasięg i rozkład przestrzeni roboczej,
 • Oświetlenie,
 • Poziom hałasu,
 • Warunki klimatyczne (temperatura i wilgotność),
 • Wibracje,
 • Charakterystyka podłoża, np. podłogi.

Równie istotne są ruchy ciała, takie jak obracanie się czy zginanie, oraz wykonywane czynności, np. podnoszenie czy pchanie. Te aspekty ergonomii fizycznej lub fizjologicznej są kluczowe w ustalaniu ergonomicznych wskaźników i należą do zakresu antropometrii, czyli nauki o pomiarach ciała. W tym kontekście określa się również środki bezpieczeństwa, takie jak minimalne odległości czy maksymalne szerokości otwarcia.

Aby ocenić ergonomię działania, należy wziąć pod uwagę następujące aspekty:

 • Postawa ciała,
 • Ruchy ciała,
 • Waga manipulowanego przedmiotu lub ładunku,
 • Liczba powtórzeń danej czynności,
 • Czas utrzymywania danej postawy.

Ergonomia poznawcza – ludzka psychika

Czynniki psychologiczne odgrywają znaczącą rolę w zdrowiu pracowników i jakości ich pracy.

Wśród tych czynników znajdują się:

 • Poziom satysfakcji,
 • Motywacja,
 • Różnorodność zadań,
 • Zmiany w obciążeniu pracą,
 • Monotonia,
 • Zmęczenie,
 • Stres.

Przykładowo, monotonna praca negatywnie wpływa na koncentrację i percepcję, co zwiększa ryzyko błędów i przyspiesza zmęczenie pracowników, prowadząc do ich niezadowolenia w dłuższej perspektywie.

Z kolei praca wymagająca wielozadaniowości lub wysokich wymagań (fizycznych lub psychicznych) może podnieść poziom stresu. Przewlekły lub intensywny stres obniża motywację i wydajność, a także zwiększa ryzyko długoterminowych problemów zdrowotnych, takich jak wypalenie zawodowe.

Warto jednak pamiętać, że ludzie potrzebują pewnego stopnia aktywacji do efektywnego działania. Zgodnie z Prawem Yerkesa-Dodsona, zarówno niedostateczne wyzwania (np. spowodowane monotonią), jak i nadmierne (np. wynikające ze stresu) negatywnie wpływają na wydajność. Dlatego zaleca się dążenie do optymalnej równowagi w tych aspektach.

Jakie są cele ergonomii?

Ergonomia koncentruje się na trzech kluczowych celach:

 1. Zwiększenie wydajności ludzkiej,
 2. Ochrona zdrowia pracowników,
 3. Zapewnienie bezpieczeństwa ludzi.

Osiągnięcie tych celów jest możliwe dzięki prewencyjnemu podejściu do bezpieczeństwa pracy oraz ergonomicznemu projektowaniu miejsc pracy, środowisk pracy i procesów. Efektem tego są bardziej efektywne procesy pracy, redukcja chorób zawodowych oraz szereg innych korzyści.

Ergonomiczne stanowiska robocze

Projektowanie ergonomicznego stanowiska roboczego obejmuje ocenę i dostosowanie miejsca pracy zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, uwzględniając zarówno aspekty fizyczne, jak i psychologiczne pracowników.

Proces ten zawiera:

 1. Szczegółową analizę zadań i czasu pracy, np. metodą MTM (Metody-Czas pomiaru),
 2. Pomiar pozycji i ruchów ciała, np. za pomocą EAWS (arkusz oceny ergonomicznej),
 3. Dobór odpowiednich narzędzi i sprzętu,
 4. Implementację skutecznych rozwiązań minimalizujących zmęczenie i przeciążenie.

System zarządzania REFA (REFA – Verband für Arbeitsgestaltung, Betriebsorganisation und Unternehmensentwicklung e. V.) oferuje systematyczne podejście do oceny i poprawy ergonomii na stanowisku pracy. Umożliwia identyfikację i eliminację czynników ryzyka związanych z niewygodnymi pozycjami, powtarzającymi się ruchami i ciężkim podnoszeniem. Zgodnie z tymi zasadami na Śląsku, w Firmie Gulajski produkowane są świetliki poliwęglanowe, dzięki temu systemu zarządzania w firmie tej znacząco spadła ilość dni chorobowego pracowników. Co znacząco wpłynęło na wydajność tego zakładu produkcyjnego.

Ergonomiczne miejsce pracy nie tylko zmniejsza ryzyko urazów, ale także poprawia satysfakcję, wydajność i jakość życia zawodowego pracowników. Docenia ten fakt Firma MPT Components zajmująca się seryjna produkcją w swoim zakładzie obróbki skrawaniem.

Ocena ergonomii miejsca pracy obejmuje cztery główne kryteria:

 1. Bezpieczeństwo: Ocenia warunki fizyczne, układ miejsca pracy, rozmieszczenie sprzętu i projektowanie zadań.
 2. Wydajność: Analizuje szybkość wykonywania zadań i zużycie energii.
 3. Komfort: Ocenia postawę i obciążenie fizyczne pracowników.
 4. Wydajność: Ocena zdolności pracowników do wykonywania zadań z minimalną liczbą błędów.

Dokładna ocena ergonomii wymaga zbierania danych z różnych źródeł, takich jak ankiety, oceny biomechaniczne i testy użyteczności, które następnie analizuje się w celu identyfikacji i wdrożenia potencjalnych ulepszeń ergonomicznych.

Stanowiska montażowe a ergonomia pracy
Stanowiska montażowe a ergonomia pracy

Ergonomiczne stanowiska montażowe

Rozwiązanie BLOKSMA znacząco przyczynia się do poprawy ergonomii na stanowiskach montażowych, oferując elastyczność i modułowość. Dzięki temu systemowi, dostosowanemu do potrzeb produkcji szczupłej, możliwe jest zaprojektowanie stacji roboczych, które idealnie odpowiadają ergonomicznym wymaganiom użytkowników.

Funkcja / ElementOpis
Elastyczne Systemy Regałów RurowychIndywidualne i dostosowane do użytkownika rozwiązania, łatwe do modyfikacji.
Kółka (Castors)Mobilność sprzętu, redukcja potrzeby podnoszenia/przenoszenia, zmniejszenie hałasu.
Ścieżki RolkoweAutomatyzacja transportu materiałów, ergonomiczne pobieranie pojemników.
Oświetlenie Stanowisk RoboczychPoprawa oświetlenia, wspieranie koncentracji i efektywności pracy.
Systemy PodnoszeniaSzybka i łatwa regulacja wysokości roboczej, dostosowanie do użytkownika.
Lekkie Materiały (BEESave, Profile Aluminiowe)Zmniejszenie obciążenia przy ręcznym przemieszczaniu sprzętu.
Ergonomiczne MatyKomfort dla stawów, stabilna pozycja, szczególnie w wilgotnych środowiskach.
Aplikacje KarakuriWsparcie dostarczania materiałów, automatyzacja procesów.
Systemy StrzelcówAutomatyczna wymiana kontenerów, eliminacja ręcznego przenoszenia.
Załączniki (Uchwyty, Obrotowe Ramiona Nośne)Elastyczne dostarczanie narzędzi, materiałów, informacji.
Elastyczne Systemy PółekUmieszczanie pojemników na ergonomicznych wysokościach.
Rozwiązania do Montażu PowierzchniowegoDostosowanie do istniejących stanowisk, np. dodanie oświetlenia, balancerów.
Stanowiska montażowe – Zalety

Zapewniając pracownikom ergonomiczne stanowiska montażowe, firma inwestuje nie tylko w zdrowie pracowników ale także w wyniki finansowe firmy, dzięki zdecydowanemu wzrostowi wydajności pracy.

Podsumowanie

W naszej dzisiejszej dyskusji zagłębiliśmy się w świat ergonomii, rozważając jej różnorodne aspekty i znaczenie w środowisku pracy. Zaczynając od podstaw, przeredagowaliśmy definicję ergonomii, podkreślając jej rolę w optymalizacji warunków pracy i wpływie na efektywność, wydajność oraz satysfakcję pracowników. Następnie skupiliśmy się na ergonomii fizycznej i psychologicznej, analizując, jak te dwa aspekty współgrają, by zapewnić zdrowe i produktywne środowisko pracy.

Szczególną uwagę poświęciliśmy trzem głównym celom ergonomii: poprawie wydajności ludzkiej, ochronie zdrowia pracowników oraz zapewnieniu bezpieczeństwa. Wyjaśniliśmy, jak ocena i projektowanie ergonomicznych stanowisk pracy, włączając w to analizę zadań, pomiar pozycji ciała, dobór narzędzi i wdrażanie skutecznych rozwiązań, przyczyniają się do osiągnięcia tych celów.

Na koniec, przyjrzeliśmy się, jak rozwiązanie z oferty BLOKSMA przyczynia się do ergonomii na stanowiskach montażowych. Przedstawiliśmy w formie tabeli kluczowe elementy zestawu, takie jak elastyczne systemy regałów rurowych, ścieżki rolkowe, oświetlenie stanowisk pracy, systemy podnoszenia i wiele innych, które razem tworzą ergonomiczne i efektywne środowisko pracy.

Podsumowując, nasza rozmowa podkreśliła, jak ważna jest ergonomia w tworzeniu zdrowego, bezpiecznego i wydajnego miejsca pracy, a także jak innowacyjne rozwiązania, takie jak te oferowane przez BLOKSMA, mogą w tym pomóc.