-->

Przygotowanie do badania

PRZED BADANIEM
PRZYGOTOWANIE DO BADANIA KRWI
 • krew pobiera się w godzinach porannych (od 7.00 do 10.00)
 • Pacjent powinien być na czczo, najlepiej po 12 godzinach od ostatniego posiłku (zaleca się, by w dniu poprzedzającym badanie Pacjent przyjął ostatni (lekki) posiłek najpóźniej o godz. 18.00)
 • Pacjent powinien być wypoczęty, po przespanej nocy (wysiłek fizyczny może powodować znaczny wzrost poziomu niektórych parametrów)
 • przed badaniem Pacjent powinien normalnie się odżywiać (unikać głodówek i przejadania się)
 • w miarę możliwości Pacjent powinien odstawić leki i witaminy (po wcze­śniejszej konsultacji z lekarzem)
 • przed badaniem nie należy spożywać alkoholu oraz nie zaleca się palenia papierosów
PRZYGOTOWANIE DO BADANIA MOCZU
 • zaleca się, aby przed badaniem moczu Pacjent stosował się do ogó­lnych zaleceń takich samych jak w przypadku badania krwi
 • oddaje się mocz poranny, uzyskany po przerwie nocnej
 • w ilości około 50ml (od 30 do 100 ml)
 • uzyskany po uprzednim dokładnym umyciu krocza
 • pochodzący ze "środkowego strumienia" - pierwszą, niewielką ilość moczu zawierającą bakterie i nabłonki z cewki moczowej należy oddać do toalety, kolejną do pojemnika
 • dostarczony do laboratorium w odpowiednim jednorazowym pojemniku (jałowy) najlepiej do 2 godzin od momentu pobrania (nie należy dotykać wewnętrznych ścian pojemnika)
 • przed badaniem nie należy spożywać alkoholu oraz nie zaleca się palenia papierosów

Uwaga!

 • kobiety nie powinny oddawać moczu do badania na 3 dni przed i 3 dni po miesiączce, by uniknąć fałszywie dodatniego wyniku poprzez dostanie się krwi menstruacyjnej do próbki moczu
 • do pobierania moczu u noworodków i niemowląt stosuje się woreczki z hipoalergiczną taśmą klejącą. Krocze dziecka należy obmyć wodą i mydłem, a następnie umieścić woreczek wokół narządu moczowego, dociskając taśmę klejącą do krocza. Zawartość pojemnika sprawdzać, co 10-15 minut
PRZYGOTOWANIE DO BADANIA KAŁU
 • materiał pobiera się specjalną szpatułką dołączoną do pojemnika jednorazowego użytku, zakupionego w aptece
 • próbkę kału pobraną z kilku miejsc wypróżnienia, wielkości ziarnka grochu należy umieścić w opisanym imieniem i nazwiskiem pojemniku i zanieść do laboratorium Jub punktu pobrań najlepiej do 3 godzin od momentu pobrania
 • niektóre badania np. badanie kału w kierunku pasożytów należy wyko­nać trzykrotnie w odstępach 2-3 dniowych
 • w większości przypadków badań kału nie ma konieczności stosowania ograniczeń dietetycznych
PRZYGOTOWANIE DO BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH
MATERIAŁ POBIERANY PRZEZ PACJENTA

Mocz - posiew + posiew w kierunku grzybów

 • przygotowanie - tak samo jak do badania ogólnego moczu z zastosowaniem pojemnika jałowego

Kał - wszystkie posiewy + testy z kału

 • przygotowanie - tak samo jak w przypadku innych badań analitycz­nych z kału z zastosowaniem pojemnika jałowego

Plwocina - posiew

 • należy pobrać na czczo, bez palenia papierosów, po higienie jamy ustnej oraz ewentualnie usunięciu protezy zębowej, pobierać do jałowego pojemnika

Wydzielina z piersi - posiew, pokarm kobiecy - posiew

 • przed pobraniem umyć i zdezynfekować skórę piersi, brodawek sutko­wych oraz ręce
 • pobierać z każdej piersi osobno, do jałowych pojemników lub na wymazówkę

Wymaz w kierunku GBS

 • wymaz należy pobrać z przedsionka pochwy, następnie z odbytu - dopuszcza się zastosowanie jednej wymazówki do pobrania wymazu - wymaz pobiera lekarz lub położna

Wymaz z odbytu

 • wymaz należy pobrać pokonując zwieracz odbytu - na prawidłowo pobranym wymazie powinien znajdować się widoczny siad kału

Uwaga!

Materiał do badań mikrobiologicznych należy pobrać przed planowaną antybiotykotrapią lub minimum 5 - 7 dni po jej zakończeniu. W razie konieczności pobrania materiału podczas stosowania antybiotyku, należy zrobić to bezpośrednio przed zażyciem kolejnej dawki leku.
MATERIAŁ POBIERANY W LABORATORIUM

Wymazy z: gardła, migdałków, jamy ustnej, języka, dziąseł, zębodołu

 • należy przyjść do Laboratorium / punktu pobrań na czczo, bez higieny jamy ustnej, palenia papierosów i żucia gumy

Wymazy z: nosa, przedsionka nosa, ucha zewnętrznego, worka spojówkowego

 • nie stosować miejscowo kropli ani maści - minimum 24 godz. przed pobraniem materiału

Wymazy ze zmian skórnych, ran powierzchownych, zeskrobiny skórne, paznokcie, włosy (posiewy bakteriologiczne i mykologiczne)

 • nie stosować miejscowo żadnych maści, kremów, szamponów, itp. - minimum 24 godz. przed pobraniem, a w przypadku badań mykologicznych - minimum 7 dni

Krew (posiewy w kierunku bakterii tlenowych, beztlenowych i grzybów)

 • pacjent nie musi być na czczo
 • krew najlepiej pobrać: u pacjentów gorączkujących >38°C - tuż przed spodziewanym szczytem gorączki lub u pacjentów z utrzymującą się obniżoną temperaturą ciała <36°C
 • należy pobrać co najmniej 2 próbki krwi z niezależnych wkłuć (dwa badania) w celu zwiększenia czułości i specyficzności badania
 • posiew krwi u pacjentów z normalną temperaturą ciała lub bez objawów klinicznych jest badaniem bezcelowym!