-->

Wykaz badań

Aktualizacja  dnia  24.02.2015 R.
  RODZAJ BADANIA CZAS (dni)
MATERIAŁ

BADANIA
Glukoza do wypicia
Kopia wyniku
Koszt pobrania
Pojemnik - mocz/kał

HEMATOLOGIA i KOAGULOLOGIA
Antykoagulant toczniowy (wykonuje się we wtorki) 7 Osocze / dwie probówki
APTT 1 Osocze
AT III antytrombina 2 Osocze
Barwienie szpiku 1 Szkiełka
Białko C, aktywność 10 Osocze
Białko S, wolne 14 Osocze
Czas krwawienia 1 Krew pełna
Czas krzepnięcia 1 Krew pełna
Czas protrombinowy 1 Osocze
Czynnik V Leiden (met.PCR) ch. zakrzepowo - zatorowa 14 Krew EDTA (do czwartku)
D-Dimery 1 Osocze
Fibrynogen 1 Osocze
Morfologia 5 Diff + R 1 Krew wersenianowa
Morfologia z palca 1 Krew wersenianowa
Morfologia z żyły 1 Krew wersenianowa
OB z palca 1 Krew cytrynianowa
OB z żyły 1 Krew cytrynianowa
Oporność na aktywne białko C (APCR) 7 Osocze - do 4h odwirować, zamrozić
Płytki manualnie 1 Krew wersenianowa
Retikulocyty 1 Krew wersenianowa
Rozmaz ręczny 1 Krew wersenianowa

SEROLOGIA
BTA do 3 Krew wersenianowa
Grupa krwi z przeciwciałami 2 Surowica
Przeciwciała anty-Rh 2 Surowica

ANALITYKA OGÓLNA
Albumina w moczu (mikroalbumina) 1 Mocz
Amylaza w moczu 1 Mocz
Badanie ogólne moczu 1 Mocz
Clostridium difficile toksyna A/B w kale 2 Kał
Fosfor w moczu 1 Mocz
Glukoza w moczu 1 Mocz
Kał antygen Helicobacter pylori 1 Kał
Kał krew utajona 1 Kał
Kał pasożyty - jedno oznaczenie 1 Kał
Kał stopień strawienia 1 Kał
Kał‚ lamblie metodą EIA 1 Kał
Kamienie moczowe, analiza chemiczna 7 Kamienie moczowe (torebka z opisem)
Kreatynina w moczu 1 Mocz
Kwas moczowy w moczu 1 Mocz
Magnez w moczu 1 Mocz
Panel narkotykowy w moczu 1 mocz
Potas w moczu 1 Mocz
Próba ciążowa w moczu 1 Mocz
Sód w moczu 1 Mocz
Test na narkotyk w moczu 1 Mocz
Wapń w moczu 1 Mocz

HORMONY I MARKERY NOWOTWOROWE
17 OH progesteron 5 Surowica
25 OH witamina D total 1 Surowica
AFP 1 Surowica
Aktywność Reginowa osocza (ARO) 10 osocze EDTA mrożone
Aldosteron 14 Surowica
Aldosteron w DZM 14 Mocz
AMH (hormon anty Mullerowski) do 8 Surowica zamrożona po odwirowaniu
Androstendion 2 Surowica
Anty-TG 2 Surowica
Anty-TPO 1 Surowica
Beta-2-mikroglobuliny 5 Surowica
BHCG 1 Surowica
C-peptyd 1 Surowica
CA 125 1 Surowica
CA 15-3 1 Surowica
CA 19-9 1 Surowica
CA 72-4 (marker żołądka) 8 Surowica
CEA 1 Surowica
DHEA do 7 Surowica zamrożona
DHEA-S 1 Surowica
Erytropoetyna 1 Surowica
Estradiol 1 Surowica
Estriol wolny 1 Surowica
Ferrytyna 1 Surowica
Fosfataza kwaśna sterczowa 1 Surowica
FSH 1 Surowica
FT3 1 Surowica
FT4 1 Surowica
Haptoglobina 8 Surowica
HE 4 2 Surowica
Homocysteina 3 Surowica / osocze EDTA
Hormon wzrostu (GH) 2 Surowica zamrożona
IGF-1 (insulinopodobny) do 6 Surowica
Insulina 1 Surowica
Kalcytonina 2 Surowica zamrożona po odwirowaniu
Kortyzol DZM 7 Mocz
Kortyzol surowica 1 Surowica
Kwas foliowy 1 Surowica
LH 1 Surowica
Osteokalcyna do 3 Surowica
P/c przeciw receptorom TSH (TRAB) 10 Surowica
Parathormon (PTH) 1 Surowica
PRL 1 Surowica
Progesteron 1 Surowica
PSA free 1 Surowica
PSA total 1 Surowica
ROMA 3 Surowica
S-100 (czerniak złośliwy) 8 Surowica
SCC Ag 14 Surowica
SHGB do 5 Surowica
Testosteron 1 Surowica
Testosteron wolny do 7 Surowica
TPS 8 Surowica
Troponina T 1 Surowica
TSH 1 Surowica
Tyreoglobulina 1 Surowica
Witamina B12 1 Surowica

MARKERY WZW
Antygen Hbe 5 Surowica
Antygen HbS 1 Surowica
HBV met. PCR ilościowo 20 150 probówka z żelem separującym (korek perłowy)
HBV met. PCR jakościowo 14 probówka z żelem separującym (korek perłowy)
P/c anty HAV IgM 6 Surowica
P/c anty HAV total 6 Surowica
P/c anty Hbc IgM 1 Surowica
P/c anty Hbc total 1 Surowica
P/c anty Hbe 5 Surowica
P/c anty HbS 1 Surowica
P/c anty HCV 1 Surowica

INNE
FTA 14 Surowica
FTA ABS IgG do 12 Surowica
FTA ABS IgM do 12 Surowica
HIV combi 1 Surowica
VDRL 1 Surowica

IMMUNOGLOBULINY I BIAŁKA SPECYFICZNE
Acetylocholinoesteraza krwinkowa (AChe) 3 Krew EDTA
Alfa-1-antytrypsyna (AAT) 5 Surowica
Antygen HLA B27 met. PCR jakościowo 10 krew EDTA do czwartku, zgoda
Ceruloplazmina 3 Surowica
Cl inhibitor, aktywność 21 Osocze cytrynianowe
Dopełniacz, składowa C 3 2 Surowica
Dopełniacz, składowa C 4 2 Surowica
IgA 1 Surowica
IgE 1 Surowica
IgG 1 Surowica
IgM 1 Surowica
Immunofiksacja (A, G, M, kap., lam.) 14 Surowica
Łańcuchy lekkie Kappa 12 Surowica
Łańcuchy lekkie Lambda 12 Surowica
Transferyna 3 Surowica

BIOCHEMIA
AlAT 1 Surowica
Albuminy 2 Surowica
Aldolaza 4 Surowica
Amylaza 1 Surowica
ASO - latex 1 Surowica
ASO ilościowo 2 Surowica
AspAt 1 Surowica
Białko całkowite 1 Surowica
Bilirubina bezpośrednia (związana) 1 Surowica
Bilirubina całkowita 1 Surowica
Bilirubina pośrednia (wolna) 1 Surowica
BNP 0 Osocze EDTA mrożone
Chlorki 2 Surowica
Cholesterol 1 Surowica
Cholinoesteraza 2 Surowica
CK 1 Surowica
CK-MB, aktywność 1 Surowica
CRP - latex 1 Surowica
CRP ilościowo 1 Surowica
Cystatyna C 8 Surowica
Elektrolity - Na i K 1 Surowica
Fosfataza alkaliczna 1 Surowica
Fosfataza kwaśna 1 Surowica
Fosfataza zasadowa (izoenzym kostny) 1 Surowica
Fosforan nieorganiczny 1 Surowica
GGTP 1 Surowica
Glukoza 1 Surowica
HbA1c 1 krew EDTA
HDL 1 Surowica
Kreatynina 1 Surowica
Kwas moczowy 1 Surowica
Kwasy żółciowe całkowite, ilościowo 10 Surowica
LDH 1 Surowica
LDL 1 Surowica
Lipaza 1 Surowica
Lit 1 Surowica
Magnez 1 Surowica
Mocznik 1 Surowica
Mononukleoza - latex 1 Surowica
NT pro - BNP 4 Surowica
P/c helicobacter pylorii - jakościowo 1 Surowica
Potas 1 Surowica
Proteinogram (żel agarozowy) 7 Surowica
RF - ilościowo 2 Surowica
RF - latex 1 Surowica
Seromukoid (mukoproteiny) 1 Surowica
Sód 1 Surowica
TIBC 1 Surowica
Triglicerydy 1 Surowica
Waalera-Rose - latex 1 Surowica
Wapń całkowity 1 Surowica
Wapń zjonizowany 1 Surowica
Żelazo 1 Surowica

KATECHOLOAMINY
17-hydroksykortykosteroidy w DZM 7 DZM
17-ketosteroidy w DZM 7 DZM
5-HIO w DZM (kwas 5-hydroksyindolooctowy) 7 DZM + 10ml HCL
Adrenalina 14 Osocze / EDTA
Adrenalina w DZM 14 DZM + 10ml HCL
Metanefryna w DZM 14 DZM + 10ml HCL
Noradrenalina 14 Osocze / EDTA
Noradrenalina w DZM 14 DZM + 10ml HCL
Normetanefryna w DZM 14 DZM + 10ml HCL
Serotonina 14 Surowica
Serotonina w DZM 14 DZM + 10ml HCL
VMA w DZM (kwas wanilinomigdałowy) 7 DZM + 10ml HCL

LEKI
Cyklosporyna A, ilościwo do 3 Krew pełna (EDTA)
Digoksyna, ilościowo 2 Surowica
Fenol w moczu ilościowo 2 Mocz poranny po zatruciu lub DZM
Fenytoina, ilościowo 2 Surowica
Karbamazepina (tegretol = CBZ) ilościowo 2 Surowica
Koproporfiryna 14 Mocz 40ml w sreberku
Kwas delta - aminolewulinowy (ALA) w moczu 14 Mocz 20ml w sreberku
Kwas walproinowy, ilościowo 2 Surowica

METALE
Cynk (Zn), ilościowo do 10 Surowica
Cynkoprotoporfiryny w erytocytach 7 Krew pełna(EDTA)
Kadm w moczu ilościowo do 10 Mocz
Kadm we krwi do 10 Krew pełna (EDTA)
Miedź (Cu) w moczu ilościowo do 10 Mocz / DZM
Miedź (Cu), ilościowo do 10 Surowica
Ołów (Pb), ilościowo do 10 Krew pełna (EDTA)
Ołów w moczu, ilościowo do 10 Mocz

WIRUSLOGIA I BADANIA INFEKCYJNE
Aspergillus - antygen krążacy 15 X
Awidność CMV IgG 7 Surowica
Awidność Toksoplazmozy IgG 7 Surowica
Bordetella pertusis IgA (Krztusiec) 7 Surowica
Bordetella pertusis IgG (Krztusiec) 7 Surowica
Bordetella pertusis IgM (Krztusiec) 7 Surowica
Borrelioza IgG 1 Surowica
Borrelioza IgG Westernblott 1 Surowica
Borrelioza IgM 1 Surowica
Borrelioza IgM Westernblott 1 Surowica
Bruceloza IgG 10 Surowica
Bruceloza IgM 10 Surowica
Chlamydia pneumoniae IgA 7 Surowica
Chlamydia pneumoniae IgG 4 Surowica
Chlamydia pneumoniae IgM 4 Surowica
Chlamydia trachomatis antygen z wymazu 7 Wymaz
Chlamydia trachomatis IgA 7 Surowica
Chlamydia trachomatis IgG 4 Surowica
Chlamydia trachomatis IgM 4 Surowica
CMV IgG (Cytomegalovirus) 1 Surowica
CMV IgM (Cytomegalovirus) 1 Surowica
Czerwonka pełzakowata (Entameba histolytica) 8 Kał
EBV EBNA (Epstein - Barr wirus) IgG 8 Surowica
Giardia lamblia IgG i IgM w surowicy 8 Surowica
Glista ludzka IgG do 3 Surowica
Grypa typ A i typ B 15 Surowica
Grypa typ A IgG 15 Surowica
Grypa typ A IgM 15 Surowica
Grypa typ B IgG 15 Surowica
Grypa typ B IgM 15 Surowica
Helicobacter pylori IgA do 7 Surowica
Helicobacter pylori IgG 1 Surowica
HSV (Herpes simplex virus) IgG 7 Surowica
HSV (Herpes simplex virus) IgM 7 Surowica
Listerioza jakościowo 7 Surowica
Mycoplasma pneumoniae IgA 4 Surowica
Mycoplasma pneumoniae IgG 4 Surowica
Mycoplasma pneumoniae IgM 4 Surowica
Odra (Morbili wirus) IgG 15 Surowica
Odra (Morbili wirus) IgM 15 Surowica
Ospa (Varicella zoster wirus) IgG 7 Surowica
Ospa (Varicella zoster wirus) IgM 7 Surowica
P/c anty EBV(Epstein - Barr virus) IgM 4 Surowica
P/c anty EBV(Epstein-Barr virus) IgG 4 Surowica
Parvowirus B19 IgG 7 Surowica
Parvowirus B19 IgM 7 Surowica
Profil EBV IgG/IgM 10 Surowica
RSV IgG do 10 Surowica
RSV IgM do 10 Surowica
Rubella IgG (Różyczka) 1 Surowica
Rubella IgM (Różyczka) 1 Surowica
Tasiemiec (taenia solium) IgG met.ELISA 7 Surowica
Tężec (clostridium tetanii) IgG 22 Surowica
Toksokaroza (Toxocara canis) IgG 4 Surowica
Toksoplazmoza IgG 1 Surowica
Toksoplazmoza IgM 1 Surowica
Yersinia enterocolitica IgA 7 Surowica
Yersinia enterocolitica IgG 7 Surowica
Yersinia enterocolitica IgM 7 Surowica

AUTOIMMUNOLOGIA
Anty - CCP IgG 2 Surowica
Autoprzeciwciała przeciw płytkowe 10 Surowica
GMB - błona podstawna kłębuszków 7 Surowica
P/c anty - GAD (dekarboksylazie kwasu glutaminowego) 14 Surowica
P/c anty - SS - A 8 Surowica
P/c anty - SS - B 8 Surowica
P/c endomysium IgA EmA (diagnostyka celiaklii) 8 Surowica
P/c endomysium IgG EmA (diagnostyka celiaklii) 8 Surowica
P/c gliadynowe IgA (diagnostyka celiaklii) 8 Surowica
P/c gliadynowe IgG (diagnostyka celiaklii) 8 Surowica
P/c kardiolipinowe IgG do 8 Surowica
P/c kardiolipinowe IgM do 8 Surowica
P/c mieloperoksydazie (pANCA) do 10 Surowica
P/c p. aktynie do 7 Surowica
P/c p. beta2 - glikoproteinie I w kl. IgG 14 Surowica
P/c p. beta2 - glikoproteinie I w kl. IgM 14 Surowica
P/c p. keratynie (AKA) 7 Surowica
P/c p. komórkom okładzinowym żołądka (APCA) 7 Surowica
P/c p. mięśniom gładkim (ASMA) do 10 Surowica
P/c p. mięśniom poprzecznie prążkowanym 7 Surowica
P/c p. mikrosomom wątroby i nerki (LKM) do 10 Surowica
P/c p. pemphigus (desmogleinal i desmogleina 3) i pemphigoid PĘCHERZYCA 7 Surowica
P/c p. receptorom acetylocholiny (anty - AChR) 15 Surowica
P/c p. Sacharomyces cerevisiae (drożdże piekarskie) ASCA 14 Surowica
P/c p. Sacharomyces cerevisiae IgG (drożdże piekarskie) ASCA 7 Surowica
P/c p. Sacharomyces cerevisiae IgM (drożdże piekarskie) ASCA 7 Surowica
P/c Proteinazie 3 (cANCA) do 10 Surowica
P/c przeciw antygenom łożyska 15 Surowica
P/c przeciw dsDNA IgG met.Elisa 9 Surowica
P/c przeciw plemnikom (ASA) 14 Surowica
PPJ (ANA-3) met.immunoblot do 12 Surowica
PPJ antygeny rozpuszczalne (ENA) 7 Surowica
PPJ Jo-1 met. Elisa 7 Surowica
PPJ panel Myositis met. immunblot do 6 Surowica
PPJ panel Sklerodermia met. immunoblot 12 Surowica
PPJ przeciw histonom met. Elisa 7 Surowica
PPJ SCL-70 met.Elisa 7 Surowica
PPJ SES (SES_ANA) 7 Surowica
PPJ Sm met.Elisa 7 Surowica
PPJ Sm/RNP met. Elisa 7 Surowica
PPJ test komleksowy (ANA-2) met.IIF 8 - 12 Surowica
PPJ test przesiewowy (ANA-1) met.IIF 12 Surowica
PPJ typ świecenia, miano, met.ILF ANA - Hep 2 do 10 Surowica
SLE, półilościowo 2 Surowica
Transglutaminaza IgA (diagnostyka celiaklii) 7 Surowica
Transglutaminaza IgG (diagnostyka celiaklii) 7 Surowica

ALERGENY
Eozynofilia, wymaz z nosa u nas Wymaz na szkiełku
IgE specyficzne (poj. alergen) 1 - 3 Surowica
Panel 20 alergenów atopowych 5 Surowica
Panel 20 alergenów oddechowych 5 Surowica
Panel 20 alergenów pokarmowych 5 Surowica
PolyCheck - panel 27 alergenów mieszanych u nas Surowica

BAKTERIOLOGIA
Borrelioza (Kleszcz) 1 Kleszcz
GBS - wymaz z pochwy lub odbytu 3 - 7 Wymaz
Kał - w kier.Escherichia coli (EPEC) 7 Kał
Kał na nosicielstwo Salmonella (3 ozn.) 10 Kał + zlecenie
Kał posiew - badanie bakteriologiczne 7 Kał
Kał w kierunku rota - i adenowirusy 2 Kał
Kał‚ posiew - badanie mykologiczne 10 Kał
Mycoplasma, Ureaplasma - wym. z kanału szyjki macicy 3 - 7 Wymaz
Posiew (bakteriologiczny) 3 - 7 Mocz w jałowym pojemniku
Posiew krwi beztlenowo z krwi żylnej 7 Podłoże transportowe - wiadomość w laboratorium
Posiew krwi tlenowo z krwi żylnej 7 Podłoże transportowe - wiadomość w laboratorium
Posiew w kier. Salmonella (bakteriologicznie) do 7 Kał
Posiew w kierunku grzybów + Mykogram 6 - 10 Różny
Posiew w kierunku Yersinia 7 Kał
Wymaz (bakteriologiczny) 3 - 7 Wymaz
Wymaz z rany beztlenowo 3 - 7 Wymaz
Wymaz z rany tlenowo 3 - 10 Wymaz

BADANIE GENETYCZNE
Analiza 5 mutacji w genie BRCA1 * *
Analiza mutacji w genie BRCA2 * *
Analiza mutacji w genie CHEK2 * *
Analiza mutacji w genie CYP1B1 * *
Analiza mutacji w genie NBS1 * *
Analiza mutacji w genie NOD2 * *
Analiza mutacji w genie P16 * *
Analiza polimorfizmów genu MTHFR (C677T i A1289C) * *
Analiza polimorfizmów w genie LCT (-13910 i -22018) * *
Badanie genetyczne w azoospermii * *
Badanie HLA-B27 * *
Badanie HLA-Cw6 * *
Badanie HLA-DQ2/DQ8 * *
Badanie kariotypu * *
Badanie przesiewowe ekspansji powtórzeń (CGG)n oraz analiza mutacji i premutacji w genie FMR1 * *
Badanie przyczyn poronień: analiza rozdziału chromosomów 13, 15, 16, 18, 21, 22, X, Y podczas podziału komórki (aneuploidia) * *
Badanie wirusów opryszczki - HSV1, HSV2 * *
Badanie wybranych mutacji genu CFTR, delecji regionu AZF oraz kariotyp * *
EUROArray Hemochromatoza 2SNP direct: H63D/C282Y * *
EUROArray Hemochromatoza 4SNP direct: H63D/C282Y/S65C/E168X * *
Genotypowanie HPV (30 typów HPV) * *
Oznaczenie mutacji 20210 G>A w genie czynnika II (protrombina) * *
Oznaczenie mutacji Leiden w genie czynnika V * *
Oznaczenie mutacji Leiden w genie czynnika V oraz mutacji w genie czynnika II (protrombina) * *
Pakiet badań: FV, Fil, MTHFR * *
Panel badań w raku jajnika i piersi: 15 mutacji w 7 genach * *
Panel badań w raku jelita grubego: 169 mutacji w 7 genach: MLH1, MSH2, MSH6, NOD2, CHEK2 * *
Panel badań w raku prostaty: 17 mutacji w 6 genach: RNASEL, ELAC2, MSR1, BRCA1, CHEK2 * *
PNEUMO BAKTERIE 3: C.pneumoniae, C.trachomatis, C.psittaci * *
PNEUMO BAKTERIE I GRZYBY 9: C.pneumoniae, C.trachomatis, C.psittaci, Aspergillus fumigatus, Cryptococcus neoformans, C.albicans, C.glabrata, C.tropicalis, C.parapsilosis * *
PNEUMO GRZYBY 6: Aspergillus fumigatus, Cryptococcus neoformans, C.albicans, C.glabrata, C.tropicalis, C.parapsilosis * *
Skryning 27 typów HPV z typowaniem 6 * *
URO-GEN BAKTEIRE + GRZYBY 10: C.albicans, C.glabrata, C.tropicalis, C.parapsilosis, C.trachomatis, U.urealyticum, U.parvum, N.gonorrhoeae, M.genitalium, M.hominis * *
URO-GEN BAKTERIE 3A: C.trachomatis, U.urealyticum, N.gonorrhoeae * *
URO-GEN BAKTERIE 3B: M.genitalium, M.hominis, U.urealyticum * *
URO-GEN BAKTERIE 6: C.trachomatis, U.urealyticum, U.parvum, N.gonorrhoeae, M.genitalium, M.hominis * *
URO-GEN CANDIDA 7: C.albicans, C.tropicalis, C.glabrata, C.rugosa, C.parapsilosis, C.krusei, C.pseudotropicalis * *
URO-GEN GBS: Streptococcus agalactiae * *
URO-GEN HPV27+BAKTERIE 3A: HPV 27 (typowanie 6), C.trachomatis, U.urealyticum, N.gonorrhoeae * *
URO-GEN MAX 39: HPV27, HSV1/2, C.albicans, C.glabrata, C.tropicalis, C.parapsilosis, C.trachomatis, U.urealyticum, U.parvum, N.gonorrhoeae, M.genitalium, M.hominis * *
URO-GEN WIRUSY 29: HPV27, HSV1, HSV2 * *
Zespół Gilberta - Analiza liczby powtórzeń (TA)n w promotorze genu UGT1A1 * *

* - informacja w laboratorium lub telefonicznie.