-->

AktualnościCentralnego Laboratorium Analityczne w Zabrzu

Oferujemy:
Analizę możliwości zakażenia Boreliozą po ukąszeniu przez kleszcza. W celu uzyskania bliższych informacji prosimy o kontakt w Laboratorium w Zabrzu ul. Piastowska 11, tel. 32 271 38 43

Zapraszamy do punktów pobrań w Gliwicach
Gliwice ul. Kilińskiego 15

dotyczy: odbioru wyników badań laboratoryjnych
NZDL Centralne Laboratorium Analityczne w Zabrzu uprzejmie informuje:
 • Wydawanie wyników badań w godz. 7:00-16:00 od poniedziałku do piątku.
 • Wyniki badań pacjent odbiera osobiście po okazaniu dokumentu tożsamości lub
 • Na podstawie upoważnienia (druk upoważnienia do pobrania w laboratorium lub na stronie www)
 • Przy odbiorze wyników wskazana osoba upoważniona, okazuje się upoważnieniem i swoim dokumentem tożsamości oraz potwierdza odbiór wyników w obecności pracownika laboratorium.
 • Pracownicy laboratorium nie informują telefonicznie o wynikach badań, udzielają tylko informacji czy i kiedy wyniki są do odbioru.
Podstawa prawna:
 1. Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991r. O zakładach opieki zdrowotnej ( tekst jednolity z 2007r.,Dz.U. z 2007r.Nr 14, poz. 89 z późn. zmian.).
 2. Ustawa z dnia 06 listopada 2008r. O prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta( Dz.U. z 2009r. Nr 52, poz.417 z późn zmian.).
 3. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. O ochronie danych osobowych ( tekst jednolity Dz.U .z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zmian.).
 4. Rozporzadzenie MInistra Zdrowia z dnia 21grudnia 2010r. W sprawie rodzajów dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. Nr 252 poz.1697 z późn. zmian.).

dotyczy: pobierania materiału do badań w soboty.
NZDL Centralne Laboratorium Analityczne w Zabrzu uprzejmie informuje, że w każdą sobotę pobieramy materiał do badań w godz. Od 7:00 – 10:00. Z wyjątkiem wskazanym poniżej:

W SOBOTY NIE POBIERAMY MATERIAŁU DO BADAŃ:

 • Mikrobiologicznych (posiewy wszelkich materiałów biologicznych, wymazy róznego pochodzenia)
 • Doustnego testu tolerancji glukozy (krzywa glukozowa)
 • Wapń zjonizowany

CZAS OCZEKIWANIA NA WYNIKI BADAŃ POBRANYCH W SOBOTĘ:

 • Wyniki badań rutynowych do odbioru od poniedziałku od godz. 15:00.
 • O czasie oczekiwania na wyniki badań specjalistycznych informuje na bieżąco pracownik pobierajacy materiał do badań.